International Emprenedors


 

Teamwork Team Connection Strategy Partnership Support Puzzle Concept

PROJECTE “JÓVENES EN ALEMANIA (FULP)”

INFORMACIÓ, ORIENTACIÓ I ASSESSORAMENT PER A JOVES EMPRENEDORS A ALEMANYA

La Fundación Universitaria de las Palma (Gran Canaria, España) presenta amb el suport de BEN Europe-Institute un programa d’informació, orientació professional i assessorament d’emprenedoria, per a joves espanyols residents a Alemanya. El programa està subvencionat per Ministeri de Treball i Seguretat Social Espanyol.

Amb la finalitat d’afavorir la integració social i laboral a llarg termini de joves espanyols a Alemanya, i evitar l’alt índex retorn prematur a Espanya, us oferim un taller de creació d’empreses, la posada en marxa del servei d’informació i orientació professional, accions de formació en llengua, coaching i mentoring. El programa us facilita un canal permanent de comunicació i consulta per facilitar la vostra integració.
Els nostres programes / projectes actuals:

FULP Project 

For more information click here (in Spanish) Programa Emprendedores de nacionalidad española en Alemania